Articles in Taxonomy

OCW-rolweerstandaanhangwagen

In het kader van een masterthesis in 2014- 2015 aan de KU Leuven (departement Werktuigkunde van de faculteit Toegepaste Wetenschappen) is het principe van de rolweerstandsmeting grondig geanalyseerd, met het oog op optimalisatie van het meettoestel om storende effecten (helling, versnelling, enz.) op de meetresultaten weg te werken. In 2015 werd een prototype van nieuwe aanhangwagen volgens het principe van krachtmeting (in plaats van hoekmeting) gerealiseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van kabels, waardoor het wiel, waarvan de rolweerstandscoëfficiënt wordt gemeten, enkel in de lengterichting een vrijheidsgraad heeft. Om de effecten van versnelling te minimaliseren, wordt de normaalkracht op de band gemeten en is de belastingsmassa buiten de meetzone geplaatst.

Contact: 

Toestel voor de tweepuntsbuigproef

Op ons wegennet worden verschillende soorten van asfaltmengsels toegepast. De mengselsamenstellingen moeten voldoen aan prestatiecriteria in de bestekken van de verschillende overheden. Om dit na te gaan, worden prestatieproeven uitgevoerd. Eén daarvan is de tweepuntsbuigproef op trapeziumvormige proefstukken, om enerzijds de stijfheidsmodulus te bepalen en om anderzijds de weerstand tegen vermoeiing te onderzoeken.

CPX-aanhangwagen

Met de CPX-aanhangwagen kan de akoestische kwaliteit en homogeniteit van wegdekken worden gemeten.

PFT-toestel (Portable Friction Tester)

Het PFT-toestel (Portable Friction Tester) wordt gebruikt voor continue meting van de stroefheid van wegmarkeringen en wegoppervlakken over een bepaalde afstand in situaties waarin de SRT-slinger niet kan worden gebruikt.

Dynaplaque

Met de dynaplaque kan een snelle controle van het draagvermogen van grond of van een baanbed met een Dmax kleiner dan 200 mm worden uitgevoerd.

Contact: 

Pagina's