Articles in Taxonomy

Veiligheid en beheer van wegenwerken

Het dagelijkse leven van wegwerkers is vaak vol gevaren. Roekeloze bestuurders die met hoge snelheden komen aanrazen, zijn een ongewenst element in de werkomgeving van wegwerkers en bemoeilijken hun taak. Een hoge snelheid laat de bestuurder weinig tijd om de werkzone op te merken en bij een aanrijding zijn de gevolgen dan ook zwaarder.

Contact: 

BRoWSER (Baselining Road Works Safety on European Roads)

Na een geharmoniseerd kader te hebben uitgewerkt voor het inzamelen van gegevens over ongevallen (door interactie met het verkeer) waarbij werklieden op wegenwerken betrokken zijn, zal het BRoWSER-project de wegbeherende overheden de nodige tools aanreiken om dergelijke gegevens in te zamelen en te rapporteren.

Contact: 

Pagina's