Articles in Taxonomy

Veiligheid van werklieden op wegenwerken – Resultaten en toekomstperspectieven van het BRoWSER-project

|

Kerntaken (1)

>>

Op 29 oktober 2015 zijn tijdens een internationale workshop in het OCW-auditorium te Sterrebeek de resultaten van ASAP (Appropriate Speed saves All People) en BRoWSER (Baselining Road Worker Safety on European Roads) gepresenteerd. Deze twee Europese onderzoeksprojecten naar de veiligheid in werkzones op wegen werden in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR) gefinancierd door de wegbeherende overheden in Duitsland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Vlaanderen.

De resultaten en vooruitzichten van het BRoWSER-project worden beschreven in het bijgevoegde document.

Contact: 

ASAP (Appropriate Speed saves All People)

Het ASAP-project draaide om snelheidsbeheersing in zones waar wegenwerken worden uitgevoerd. Het is immers belangrijk de snelheid van het verkeer in deze werkzones te beheersen, voor de veiligheid van zowel de weggebruikers als de wegwerkers. Werkzaamheden in uitvoering veranderen de omstandigheden voor het verkeer in het betrokken wegvak. Een aangepaste snelheid is dan nodig om ervoor te zorgen dat de bestuurder met zijn voertuig veilig door de werkzone heen komt, vooral als daar abrupt van de algemene wegontwerpnormen wordt afgeweken.

Contact: 

Veiligheid van werklieden op wegenwerken – Resultaten en toekomstperspectieven van het ASAP-project

|

Kerntaken (1)

>>

Op 29 oktober 2015 zijn tijdens een internationale workshop in het OCW-auditorium te Sterrebeek de resultaten van ASAP (Appropriate Speed saves All People) en BRoWSER (Baselining Road Worker Safety on European Roads) gepresenteerd. Deze twee Europese onderzoeksprojecten naar de veiligheid in werkzones op wegen werden in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR) gefinancierd door de wegbeherende overheden in Duitsland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Vlaanderen.

De resultaten en vooruitzichten van het <em>ASAP</em>-project worden beschreven in het bijgevoegde document.

Contact: 

Veiligheid van werklieden op wegenwerken – Resultaten en toekomstperspectieven van de ASAP- en BRoWSER-projecten

|

Kerntaken (1)

>>

Op 29 oktober 2015 zijn tijdens een internationale workshop in het OCW-auditorium te Sterrebeek de resultaten van ASAP (Appropriate Speed saves All People) en BRoWSER (Baselining Road Worker Safety on European Roads) gepresenteerd. Deze twee Europese onderzoeksprojecten naar de veiligheid in werkzones op wegen werden in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR) gefinancierd door de wegbeherende overheden in Duitsland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Vlaanderen.

Contact: 

STARs (Scoring Traffic at Roadworks)

Het STARs-project had tot doel, de beschikbaarheid van het wegennet en de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers tijdens wegenwerken te optimaliseren. Daarbij moest een methodiek worden ontwikkeld om aan geplande wegenwerken scores toe te kennen voor drie met elkaar verband houdende risicodomeinen die doorgaans afzonderlijk worden beschouwd, en een praktische tool worden uitgewerkt die vooral door aannemers en aanbestedende overheden kan worden gebruikt bij het opmaken en beoordelen van plannen voor wegenwerken en het stellen van doelen voor aannemers. Om dit te bereiken, zijn drie risicovergelijkingen bij de uitvoering van wegenwerken ontwikkeld en opgenomen in de STARs Evaluation Tool, samen met een Multicriteria Solver Module om de scores in een “STARs”-schaal om te zetten. Deze schaal wordt gebruikt om een onvertekend waarderingscijfer aan individuele beheerstrategieën te geven.

Contact: 

Pagina's