Articles in Taxonomy

Over "OCW-publicaties"

Kerntaken (1)

>>

Kennisoverdracht is een kerntaak van het OCW. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) deelt zijn kennis met professionals uit de wegenbranche onder meer door middel van eigen publicaties (handleidingen, synthesen, researchverslagen, meetmethoden, informatiebladen, OCW Mededelingen en Dossiers, activiteitenverslagen), publicaties in opdracht van en/of in samenwerking met derden en, ten slotte, bijdragen aan vakliteratuur, congressen en studiedagen in de vorm van artikelen en mededelingen.

Onze publicaties worden in het binnen- en buitenland op ruime schaal verspreid bij centra voor wetenschappelijk onderzoek, universiteiten, openbare instellingen en internationale instituten.

Bestellen

Ressorterende en steunende leden krijgen de nieuwe OCW-publicaties kosteloos toegestuurd. Alle publicaties zijn gratis downloadbaar na registratie op onze website. Niet-leden kunnen een papieren versie bij het OCW bestellen: publication [at] brrc [dot] be