Articles in Taxonomy

Over "Proeven – Uitrusting – Metingen – Software"

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) is geaccrediteerd voor een hele reeks proeven op onder meer grond, aggregaten, vulstoffen, bindmiddelen, asfalt, beton, tussenlaagsystemen en voor rioolinspectie met camera.

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurkasse

Het OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.

http://colourasphalt.brrc.be