Articles in Taxonomy

MB van 10 september 2009 (BS van 12 oktober 2009)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Over Verkeer en veiligheid

Elke “deelnemer” aan het wegverkeer loopt het risico betrokken te raken bij een ongeval. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Ongevallen zijn zeer zelden het gevolg van één gevaarlijke handeling; zij impliceren doorgaans een aaneenschakeling van omstandigheden en gebeurtenissen die een ongevalsvatbare situatie kunnen opleveren. Zo gaat de hiernavolgende schematische weergave (die bekendstaat als het Swiss Cheese Model) ervan uit dat verschillende soorten van fouten (“latente fouten” en “gevaarlijke handelingen”) zich tegelijk moeten voordoen om tot een ongeval te leiden.

Contact: