Articles in Taxonomy

Onkruidbeheer: preventieve en curatieve methodes voor een optimaal straatbeeld

Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen blijft voor veel Vlaamse steden en gemeenten een uitdaging. Om het oppervlaktewater te beschermen, is gebruik van herbiciden in openbare ruimten in Vlaanderen sinds 1 januari 2004 bij wet verboden. De overgangsperiode waarin gemotiveerd van nulgebruik kan worden afgeweken, loopt in 2015 af. Ook in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië volgt de wetgeving deze trend of wordt alleszins in die richting gedacht. Kennis over de doeltreffendheid, ideale toepassingsscenario’s en milieueffecten van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken is nog beperkt. Bovendien kunnen gepast ontwerp en correcte uitvoering van de verharding preventief werken om onkruidgroei tegen te gaan. Duidelijke richtlijnen en aanbevelingen hiervoor ontbraken echter nog.

Contact: 

Over "Technologische dienstverlening"

Voor bijzondere actuele onderwerpen stelt het OCW aanvullend en met steun van de Gewesten diverse technologische dienstverleningen (TD) ter beschikking van alle Belgische bedrijven, in het bijzonder de KMO’s.

Door die contacten kunnen de technologische adviseurs de toepassing van innovatieve materialen en technieken stimuleren én voeling houden met de noden aan nieuw, diepgaander of sturend onderzoek in de sector.

Technologische adviesdienst VALOWALL

Sinds 2014 is het OCW betrokken bij de technologische adviesdienst VALOWALL, de opvolger van de adviesdiensten VALDECHE en VALODECH.