Articles in Taxonomy

Asfaltmenginstallaties in België

|

Kerntaken (1)

>>

Het OCW heeft een lijst met de asfaltmenginstallaties in België opgesteld. U kunt bijdragen tot de verbetering of bijwerking van deze lijst door uw opmerkingen te bezorgen aan mevrouw Annick Thomas:

  • e-mail: a [dot] thomas [at] brrc [dot] be;
  • briefwisseling: Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Woluwedal 42, 1200 Brussel).
Gelinkte Documenten 
Contact: