Articles in Taxonomy

Ontwerp, aanleg en onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen - OCW-documentatie gebundeld!

Hierna vindt u een overzicht van OCW-documentatie over het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen.

Deze webpagina zal worden bijgewerkt telkens nieuwe informatie, documentatie, publicaties, enz. beschikbaar zijn.

Handleiding voor het leggen van riolen en collectoren - OCW Aanbevelingen A 76/06

|

Kerntaken (1)

>>

De handleiding is direct bestemd voor aannemers die in de aanbrenging van rioolstelsels gespecialiseerd zijn, voor adviesbureaus en voor andere industriële spelers (leveranciers van materieel, enz.), en indirect voor (publieke of private) opdrachtgevers. Zij beperkt zich weliswaar tot sleuftechnieken, maar legt bijzondere nadruk op praktijkgerichte technische aanbevelingen voor de verschillende fasen in de uitvoering van een rioleringsproject: niet alleen het leggen van de buizen zelf, maar ook het vooronderzoek, het grondverzet en de kwaliteitscontrole. Zij houdt ook rekening met de – onder meer terminologische – wijzigingen die voortvloeien uit de invoering van de Europese norm NBN EN 1610, waaraan de publieke opdrachtgevers zich moeten houden.