Articles in Taxonomy

Structurele analyse

Een weg bestaat niet alleen uit het wegoppervlak, er zit ook een hele wegconstructie onder. Gewoonlijk wordt de wegconstructie opgedeeld in de ondergrond, een onderfundering, een fundering en een verharding. Elke laag heeft een specifieke functie, of het nu gaat om de vorstbestendigheid, om de afwatering of om de draagkracht.

Contact: 

Ontwikkeling van de grondradartechniek voor wegconditieonderzoek – Researchverslag RV 46

Dit onderzoek vond plaats binnen een prenormatief project met subsidies van het Bureau voor Normalisatie (NBN), in partnerschap met het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).

Pagina's