Articles in Taxonomy

Prestatieproeven op bitumineuze afdichtingsmembranen, harsen en gietasfalt

Het OCW is uitgerust voor het uitvoeren van een heel aantal prestatie proeven op bitumineuze afdichtingsmembranen, harsen en gietasfalt en dit zowel in het kader van onderzoek als voor proeven voor derden.

1. Algemeen

Contact: 

Europese proefmethoden aangaande prestatiekenmerken van gewapende bitumineuze afdichtingsmembranen voor bruggen en andere berijdbare betonnen oppervlakken»

In 2007 werd het door de FOD Economie gesubsidieerde project Onderzoek van Europese proefmethoden aangaande prestatiekenmerken van gewapende bitumineuze afdichtingsmembranen voor bruggen en andere berijdbare betonnen oppervlakken afgerond. Dankzij dit project konden de Europese beproevingsmethoden worden opgezet en kon ervaring worden opgedaan met de uitvoering ervan.

Contact: 

Gietasfalt en Europese normen

Met subsidie van de NBN loopt een onderzoek «Gietasfalt en de Europese normen» voor gietasfalt voor bescherm- en toplagen. In dit onderzoek worden niet alleen de Belgische ponsproef, de intandingsproef en de uni-axiale cyclische drukproef (die nieuw is voor België en dient voor intandingen kleiner dan 2 mm) toegepast, maar wordt ook nagegaan in hoeverre prestatieproeven die op klassieke steen- en zandskeletmengsels worden verricht (spoorvorming, scheurgevoeligheid, TSRST) ook voor gietasfalt buikbaar zijn.

Contact: