Articles in Taxonomy

Handleiding voor bestrijkingen - OCW Aanbevelingen A 71/01

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Na een inleidend hoofdstuk over de verschillende typen van bestrijkingen en het toepassingsgebied ervan, bespreekt deze handleiding achtereenvolgens de materialen voor bestrijkingen, het ontwerp, het materieel, de uitvoeringen tenslotte de schadeverschijnselen en het repareren van schade.

Contact: 

Visuele beoordeling van gebreken van een slemlaag (volgens de NBN-EN 12274-8)

Deze beproevingsmethode geeft weer hoe de gebreken van een slemlaag visueel kunnen worden bepaald. Onder gebreken verstaat men bij een slemlaag zweten, scholvorming, rafeling, slijtage, gapende langsnaad, spoorvorming, verschuiven van de slemlaag, ribbelvorming, bulten en plooien, en kleine defecten of een groep van defecten.
 
Er zijn twee wijzen waarop de schade kan worden bepaald, namelijk kwalitatief en kwantitatief.

Contact: 

Aanbrengen van het bindmiddel en het steenslag van een bestrijking – Hoeveelheid en nauwkeurigheid (volgens NBN EN 12272-1)

Deze beproevingsmethoden zijn ontwikkeld om sproei- en strooihoeveelheden op de bouwplaats te meten, zowel in de dwars- als in de langsrichting. De metingen in de dwarsrichting controleren de goede werking van de splitstrooiers en de bindmiddelsproeiers. De metingen in de langsrichting verifiëren of de door de aannemer ingestelde sproei- of strooihoeveelheden ook effectief op de bouwplaats zijn aangebracht.

Contact: 

Europese normen voor bestrijkingen en slemlagen

De Europese normen voor bestrijkingen (NBN EN 12271 Oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken – Eisen) en slemlagen (NBN EN 12273 Slems – Voorschriften) zijn goedgekeurd door CEN-comité TC227/WG2. Een van de belangrijkste eigenschappen van deze normen is dat ze geen “recept” voorschrijven, maar prestatie-eisen stellen. Voor een aantal eisen laten deze normen een aantal keuzes over aan de landen zelf. De in België gemaakte keuzes voor bestrijkingen en slemlagen zijn vastgelegd in twee aparte nationale toepassingsdocumenten.

Contact: 

Pagina's