Articles in Taxonomy

Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen

Dit project (1/8/2007 – 31/7/2010) werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen en was een samenwerking tussen de KU Leuven en het OCW. Het experimentele onderzoek in situ voor dit project vond grotendeels plaats op de N9 tussen Gent en Eeklo.
Het project omvatte verschillende onderzoeksacties.

Thermische scheurproef

Prestatieproef voor de simulatie van de horizontale thermische bewegingen van gescheurde betonplaten.

Proef ter bepaling van het glasvezelgehalte

Om het gehalte aan glasvezel van glasvezelgrids te bepalen, wordt de verassingsmethode toegepast: kleine monsters van 2 tot 20 g worden in een moffeloven op een temperatuur van 625 °C gebracht, zodat nadien enkel de glasvezel als gloeirest overblijft. Uit de massa van de proefstukken vóór en na verassing wordt het glasvezelgehalte afgeleid. Dit alles gebeurt volgens norm NBN EN ISO 1172, methode A.

Proef ter bepaling van de oppervlaktemassa

Deze proef heeft tot doel de massa per oppervlakte-eenheid van geotextielen, geogrids en aanverwante producten te bepalen. De monsters worden geknipt, gewogen en gemeten volgens de norm NBN EN 965 Geotextiel en soortgelijke producten – Bepaling van de massa per oppervlakte-eenheid.