Articles in Taxonomy

Toestel voor de tweepuntsbuigproef

Op ons wegennet worden verschillende soorten van asfaltmengsels toegepast. De mengselsamenstellingen moeten voldoen aan prestatiecriteria in de bestekken van de verschillende overheden. Om dit na te gaan, worden prestatieproeven uitgevoerd. Eén daarvan is de tweepuntsbuigproef op trapeziumvormige proefstukken, om enerzijds de stijfheidsmodulus te bepalen en om anderzijds de weerstand tegen vermoeiing te onderzoeken.

Iatroscan MK-6s TLC-FID Analyser

De Iatroscan MK-6s TLC-FID Analyser (kort: iatroscan) is een chromatografische analysetechniek voor de kenmerking van bitumineuze bindmiddelen. Deze techniek steunt op scheiding en kwantificering van de hoofdbestanddelen van bitumen (verzadigde verbindingen, aromatische fractie, harsen, asfaltenen). Zo wordt een beter inzicht verkregen in de chemische samenstelling van bitumen (oorsprong, compatibiliteit met toegevoegde polymeren, enz.) en in veranderingen onder invloed van externe factoren zoals blootstelling aan de lucht (bijvoorbeeld tijdens de veroudering van bindmiddelen). De techniek kan ook worden toegepast voor de kwantificering van additieven in (giet)asfalt dat bij verlaagde temperatuur is geproduceerd.

Iatroscan is complementair met andere in het Centrum beschikbare technieken voor reologische of mechanische kenmerking.

Ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen

Dit NBN-gesubsidieerde project (1/10/2008 – 30/9/2012) was gewijd aan het ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen (met een dikte tussen 10 en 30 mm), die in ons land en in andere Europese landen meer en meer worden toegepast. Het onderzoek hield enerzijds rechtstreeks verband met een prioriteit van het Europese normalisatiecomité CEN TC 227/WG1, dat voor alle asfaltmengsels prestatieproeven en prestatie-eisen wil vastleggen, en anderzijds met de voltooiing van de ETAG 16, die Europese richtlijnen voor de ultradunne lagen beschrijft.

Lijst van bitumen- en asfaltproeven

Het OCW beschikt over verschillende proeven die zowel in het kader van onderzoek als voor derden worden uitgevoerd.

Proeven voor bitumen en asfalt

Om de kwaliteit van asfalt te bevorderen en duurzame asfaltmengsels te ontwerpen, is het noodzakelijk te beschikken over goede beproevingsmethoden om de eigenschappen van bitumen en asfalt in het laboratorium en op de bouwplaats te beoordelen. Daarbij is het verband tussen proefresultaten en gedrag op lange termijn van groot belang. Bovendien wordt op Europees niveau naar eenvormige beproevingsmethoden gestreefd.

Pagina's