Articles in Taxonomy

Handleiding voor de formulering van bitumineuze mengsels - OCW Aanbevelingen A 69/97

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

In deze handleiding wordt een methode voorgesteld voor het formuleren van bitumineuze mengsels, daarbij rekening houdend met de mengseltypen of met hun functie in de wegconstructie.

Zij berust én op proefondervindelijk waargenomen gegevens én op de resultaten van laboratoriumproeven.

Bestanddelen en mengselontwerp

In het vooronderzoek naar het ontwerp van bitumineuze mengsels zijn drie fasen te onderscheiden (zie de flowchart hiernaast):

OCW-software PradoWin

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw heeft software ontwikkeld voor het theoretische ontwerp van bitumineuze mengsels.