OCW-studievoormiddag - Alles wat u altijd al wilde weten over kleeflagen

Opzet

Kleeflagen spelen een zeer belangrijke rol in het gedrag van wegconstructies die uit meerdere lagen zijn opgebouwd. In het bijzonder zijn ze bepalend voor de prestaties en de duurzaamheid ervan. Om de goede hechting tussen de lagen te garanderen, worden in België kationische bitumenemulsies als kleeflagen toegepast. Ze zijn intussen goed ingeburgerd, maar verdienen blijvende aandacht! Naast de intrinsieke kenmerken van de emulsies (soort en gehalte van het bindmiddel, stabiliteit van de emulsie, enz.) zijn ook de omstandigheden waarin ze worden verwerkt (dosering en rijping van de emulsie, soort en voorbereiding van de ondergrond) van essentieel belang voor de goede hechting tussen lagen in een constructie.

Om aan de behoeften van de sector te beantwoorden, heeft het OCW technische en praktische kennis over kleeflagen en hechtproeven opgebouwd. Dat gebeurde door middel van twee NBN-gesubsidieerde onderzoeksprojecten en in de werkgroep “Kleeflagen”, die door de Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de Voirie (FWEV) en de Service public de Wallonie (SPW) werd gevormd.

De werkgroep “Kleeflagen”, waarin het OCW actief heeft meegewerkt, had als doel:

  • de kennis over kationische bitumenemulsie verbeteren;
  • in-situvalidatie van de hechtproeven door middel van onderzoek naar de invloed van bepaalde factoren tijdens de verwerking (soort en dosering van de emulsie, soort en voorbereiding van de ondergrond, bescherming van de kleeflaag, enz.);
  • aanbevelingen doen voor de geëiste minimale hechtsterkte op de bouwplaats;
  • aanbevelingen en regels van de goede praktijk onder de aandacht brengen.

Door de goede samenwerking tussen de betrokken actoren kon de invloed van de voornoemde factoren op zeven proefprojecten worden gemonitord.

Om de aldus verworven kennis en de resultaten van de hechtproeven op boorkernen van deze proefprojecten met de sector te delen, organiseert het OCW op dinsdag 5 december 2017 in het auditorium te Sterrebeek een studievoormiddag over het onderwerp.

Programma

9.00

Ontvangst (met koffie)

 

9.30

Verwelkoming en inleiding tot het onderwerp

 Ann Vanelstraete

9.35

Kationische bitumenemulsies als kleeflagen –Van de productie tot de verwerking

Bart Beaumesnil

10.00

Werkgroep “Kleeflagen” –Doelstellingen, technische en praktische bijdrage van het OCW

Alexandra Destrée

10.30

Vragenronde

 

10.35

Koffiepauze

 

10.55

Proefprojecten – Analyse van de resultaten van de hechtproeven

Alexandra Destrée

11.55

Vragenronde

 

12.00

Kalkmelk als bescherming van kleeflagen – Doeltreffendheid en invloed op de hechting tussen lagen

Joëlle De Visscher

12.30

Lunch en netwerken

 

14.00

Sluiting