U bent hier

Zoeken

95 resulta(a)t(en) gevonden voor asfalt

 1. Snelle en gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt

  gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt. /nl/artikel/med55.55, blz. 2-6, 2003. ... te recyclen asfalt. XXste Belgisch Wegencongres,Brussel (België), 28-30 september 2005. Vansteenkiste ...

  Stefan Vansteenkiste - 02/07/2015 - 16:00

 2. Studie van technieken voor asfaltproductie bij verlaagde temperaturen en de impact ervan op de prestaties van asfalt

  toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur (AVT), wegens de voordelen op zowel energetisch, ... termijn) van het asfalt; voorstellen voor mogelijke aanpassingen van Europese productnormen en ... asphalt produced at reduced temperatures. 3rd TRA Conference, June 7-10, 2010, Brussels. Studiedag “Asfalt ...

  Stefan Vansteenkiste - 22/07/2015 - 09:03

 3. Hergebruik van asfalt in discontinue menginstallaties – OCW-publicatie RV 32/91

  Deze informatiestudie behandelt diverse aspecten van hergebruik van asfalt in menginstallaties van ... van asfalt met het oog op hergebruik kunnen worden aangewend, vanaf het verwijderen van de oude ... verharding door opbreken in schollen of frezen, tot het opslaan van het oude asfalt, met tussenin eventueel ...

  Dominique Devijver - 11/04/2016 - 10:00

 4. Proeven voor bitumen en asfalt

  Om de kwaliteit van asfalt te bevorderen en duurzame asfaltmengsels te ontwerpen, is het ... noodzakelijk te beschikken over goede beproevingsmethoden om de eigenschappen van bitumen en asfalt in het ... gestreefd. Het OCW beschikt over verschillende proeven om de prestaties van bitumen en asfalt te beoordelen, ...

  Ann Vanelstraete - 27/07/2015 - 10:45

 5. Onderhoudsstrategie voor drainerend asfalt – OCW-publicatie RV 39/98

  technisch-economische nut van de toepassing van drainerend asfalt (bij onze noorderburen bekend als «zeer open ... drainerend asfalt technisch moeilijk is. Om doeltreffend te zijn, moet de behandeling vaak en preventief ... onze onwetendheid over de aard en hoeveelheid van de verontreinigende stoffen waarmee drainerend asfalt ...

  Dominique Devijver - 21/04/2016 - 14:40

 6. Wintergedrag van zeer open asfalt- IJzelsimulatie in het laboratorium – OCW-publicatie RV 29/87

  Ondanks de talrijke voordelen die verhardingen van zeer open asfalt bezitten, blijven er toch nog ... voorkomen. Bij rijp (geval 1) werd in het laboratorium vastgesteld dat zeer open asfalt 0/10 een betere ... stroefheid behoudt dan zeer open asfalt 0/14. Bij regen op een bevroren niet-gepekeld wegdek (geval 2) ...

  Dominique Devijver - 29/04/2016 - 11:41

 7. Tweelaags zeer open asfalt

  asfalt, dat de vele voordelen ervan (akoestische eigenschappen, drainagevermogen, stroefheid, weerstand ...

  Lieve Glorie - 22/07/2015 - 09:18

 8. Proefvak tweelaags zeer open asfalt – OCW-publicatie RV 41/05

  Het experiment met het proefvak tweelaags zeer open asfalt te Bambois vindt zijn oorsprong in de ... pogingen om voor klassiek zeer open asfalt een alternatief te vinden dat de vele voordelen (akoestische ...

  Dominique Devijver - 11/04/2016 - 10:00

 9. Road_IT: Efficiënt procesbeheer door het intelligent inzetten van IT in de (asfalt)wegenbouw

  asfaltwegenwerken en 17 asfaltcentrales met een productie van 2,5 Mton asfalt per jaar in Vlaanderen, openbare ...

  Stefan Her - 12/12/2017 - 17:00

 10. Asfalt met verhoogde stijfheid (AVS): van ontwerp tot aanbrenging op de weg – OCW-publicatie RV 43/07

  Deze activiteit maakt deel uit van het zoeken naar een oplossing voor het probleem met spoorvorming in onze zwaar belaste wegen. Volgens de ervaringen in het buitenland vormt AVS (asfaltbeton met verhoogde stijfheid) een uitstekend compromis voor de algem ...

  Dominique Devijver - 11/04/2016 - 10:01

Pagina's