U bent hier

Zoeken

100 resulta(a)t(en) gevonden voor asfalt

 1. Snelle en gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt

  gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt. /nl/artikel/med55.55, blz. 2-6, 2003. ... te recyclen asfalt. XXste Belgisch Wegencongres,Brussel (België), 28-30 september 2005. Vansteenkiste ...

  Stefan Vansteenkiste - 02/07/2015 - 16:00

 2. Studie van technieken voor asfaltproductie bij verlaagde temperaturen en de impact ervan op de prestaties van asfalt

  toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur (AVT), wegens de voordelen op zowel energetisch, ... termijn) van het asfalt; voorstellen voor mogelijke aanpassingen van Europese productnormen en ... asphalt produced at reduced temperatures. 3rd TRA Conference, June 7-10, 2010, Brussels. Studiedag “Asfalt ...

  Stefan Vansteenkiste - 22/07/2015 - 09:03

 3. Asfalt & Bitumen Dag 2018- Wegen naar de Toekomst

  Op 21 maart vindt in het Business Center BluePoint Brussel de Asfalt & Bitumen dag 2018 ... Asfaltproducenten (BVA/ABPE) en richt zich tot alle professionals in de asfalt- en bitumenindustrie. Onder het ...

  Stefan Her - 19/03/2018 - 17:38

 4. Hergebruik van asfalt in discontinue menginstallaties – OCW-publicatie RV 32/91

  Deze informatiestudie behandelt diverse aspecten van hergebruik van asfalt in menginstallaties van ... van asfalt met het oog op hergebruik kunnen worden aangewend, vanaf het verwijderen van de oude ... verharding door opbreken in schollen of frezen, tot het opslaan van het oude asfalt, met tussenin eventueel ...

  Dominique Devijver - 11/04/2016 - 10:00

 5. Proeven voor bitumen en asfalt

  Om de kwaliteit van asfalt te bevorderen en duurzame asfaltmengsels te ontwerpen, is het ... noodzakelijk te beschikken over goede beproevingsmethoden om de eigenschappen van bitumen en asfalt in het ... gestreefd. Het OCW beschikt over verschillende proeven om de prestaties van bitumen en asfalt te beoordelen, ...

  Ann Vanelstraete - 27/07/2015 - 10:45

 6. Onderhoudsstrategie voor drainerend asfalt – OCW-publicatie RV 39/98

  technisch-economische nut van de toepassing van drainerend asfalt (bij onze noorderburen bekend als «zeer open ... drainerend asfalt technisch moeilijk is. Om doeltreffend te zijn, moet de behandeling vaak en preventief ... onze onwetendheid over de aard en hoeveelheid van de verontreinigende stoffen waarmee drainerend asfalt ...

  Dominique Devijver - 21/04/2016 - 14:40

 7. Wintergedrag van zeer open asfalt- IJzelsimulatie in het laboratorium – OCW-publicatie RV 29/87

  Ondanks de talrijke voordelen die verhardingen van zeer open asfalt bezitten, blijven er toch nog ... voorkomen. Bij rijp (geval 1) werd in het laboratorium vastgesteld dat zeer open asfalt 0/10 een betere ... stroefheid behoudt dan zeer open asfalt 0/14. Bij regen op een bevroren niet-gepekeld wegdek (geval 2) ...

  Dominique Devijver - 29/04/2016 - 11:41

 8. Tweelaags zeer open asfalt

  asfalt, dat de vele voordelen ervan (akoestische eigenschappen, drainagevermogen, stroefheid, weerstand ...

  Lieve Glorie - 22/07/2015 - 09:18

 9. Proefvak tweelaags zeer open asfalt – OCW-publicatie RV 41/05

  Het experiment met het proefvak tweelaags zeer open asfalt te Bambois vindt zijn oorsprong in de ... pogingen om voor klassiek zeer open asfalt een alternatief te vinden dat de vele voordelen (akoestische ...

  Dominique Devijver - 11/04/2016 - 10:00

 10. Road_IT: Efficiënt procesbeheer door het intelligent inzetten van IT in de (asfalt)wegenbouw

  asfaltwegenwerken en 17 asfaltcentrales met een productie van 2,5 Mton asfalt per jaar in Vlaanderen, openbare ...

  Stefan Her - 12/12/2017 - 17:00

Pagina's