OCW en nv Stadsbader leggen de eerste proefvakken aan met verjongingsmiddel voor asfalthergebruik

Van 7 tot 9 september 2017 werden op de productiesite van de nv Stadsbader in Vaulx nabij Doornik proefvakken aangelegd, waarbij voor de eerste maal in ons land een verjongingsmiddel (rejuvenator) werd toegepast (figuur 1).

Figuur 1 - Aanleg van proefvakken met een verjongingsmiddel op de productiesite van de nv Stadsbader

Een verjongingsmiddel is een algemene term voor een additief dat aan asfaltgranulaat (AG) wordt toegevoegd (figuur 2) om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren zodat de oorspronkelijke prestaties grotendeels opnieuw worden bereikt.

 

Figuur 2 - Toevoeging van het verjongingsmiddel aan asfaltgranulaat met een sproei-installatie

Deze proefvakken passen in het kader van een veldstudie die door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Kraton Chemical, de leverancier van het verjongingsmiddel Sylvaroad™ RP1000 Performance Additive in België, en asfaltproducent nv Stadsbader (figuur 3).

Figuur 3 – De vertegenwoordigers van de betrokken partijen – V.l.n.r.: Stefan Vansteenkiste (OCW), Laurent Porot (Kraton), Dominique Libbrecht (nv Stadsbader) en Ben Duerinckx (OCW)

De veldstudie heeft als doel:

  • inzicht verkrijgen in het effect van verjongingsmiddelen op de prestaties van bindmiddelen en asfaltmengsels;
  • ervaring opdoen met de productie en verwerking van asfaltmengsels met een hoog percentage asfaltgranulaat en een verjongingsmiddel. In deze veldstudie betreft het zowel de verwerking van verschillende varianten als van onder- en toplagen;
  • de duurzaamheid (prestaties) van asfaltmengsels met een hoog percentage asfaltgranulaat en een verjongingsmiddel in de tijd beoordelen door langetermijnmonitoring van proefvakken.

Daartoe werd een beproevingsprogramma opgesteld, waarbij de partners zowel tijdens de productie als tijdens en na de aanleg een reeks laboratoriumproeven uitvoeren. De resultaten worden later dit jaar verwacht.

Deze veldstudie sluit aan bij een recentelijk door het OCW gestart onderzoeksproject naar de toepassing van verjongingsmiddelen bij gebruik van asfaltgranulaat. Door kennis te verwerven over de werking van verjongingsmiddelen in asfaltgranulaat en over het effect ervan op de prestaties van bindmiddelen en asfaltmengsels wil het OCW bijdragen aan een optimale toepassing van verjongingsmiddelen zodat in de toekomst asfaltmengsels met een hoger percentage aan asfaltgranulaat of herhaaldelijk hergebruik zonder prestatieverlies mogelijk worden. Op die manier kan de asfaltsector actief bijdragen aan een circulaire economie.