Articles in Taxonomy

Over "Andere publicaties"

Kerntaken (1)

>>

Kennisoverdracht is een kerntaak van het OCW. Als erkend toonaangevend onderzoeks- en kenniscentrum voor de Belgische wegenbranche schrijft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) ook in opdracht en/of in samenwerking met derden aanbevelingen, bijdragen aan vakliteratuur, enz. Naast deze werken stellen we in deze rubriek ook documenten van derden met nuttige informatie over onze vakgebieden ter beschikking.

Fietsvademecum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het fietsvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest biedt technische ondersteuning voor de verbetering van fietsvoorzieningen. Het is bestemd voor alle actoren die het fietsen in Brussel promoten.

Veiligheid, comfort, directheid, aantrekkelijkheid en samenhang zijn de vijf kernwoorden die de kwaliteitseisen van fietsers uitdrukken.

Veiligheid en comfort worden in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de verharding, van de wegmarkeringen en van de verlichting.

Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië

De publicaties over fietsvoorzieningen zijn legio. Dit bemoeilijkt de taak van plaatselijke en gewestelijke planologen, die soms overstelpt lijken met een vloed van informatie en hierdoor uiteindelijk niet altijd meer weten welke oplossing in een voorliggend geval de beste is.

Voorts is de regelgeving voor fietsers uitgebreid en ingewikkeld, en verandert zij voortdurend. Het verkeersreglement en het reglement voor de wegbeheerder bevatten alle wetgeving voor het wegverkeer in zijn geheel, waardoor het soms moeilijk is snel de gezochte informatie te vinden die specifiek voor fietsers geldt.

Pagina's