Articles in Taxonomy

Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

P.-P.BRICHANT
Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?
OCW Mededelingen 60, juli-augustus-september 2004, blz. 4-13 (1e deel)
OCW Mededelingen 61, oktober-november-december 2004, blz. 4-18 (2e deel)

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen en busdrempels

Contact: 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

3 MEI 2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen
Belgisch staatsblad van 31 mei 2002

Contact: 

OESO/International Transport Forum (ITF): werkgroep Cycling Safety

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer van het OCW werd in 2010 gemandateerd om België mee te vertegenwoordigen in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het International Transport Forum voor de verkeersveiligheid van fietsers. Deze werkgroep werd opgericht om internationale ervaringen uit te wisselen in verband met risico’s die samenhangen met het gebruik van de fiets, en in verband met fietsvoorzieningen. Het doel was op termijn richtlijnen te formuleren om de veiligheid van het fietsen te verbeteren, gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek van de best beschikbare statistieken en analysen en op casestudy’s van maatregelen in de betrokken landen. Ook het verband tussen fietsen en gezondheid vormde een aandachtspunt in de werkgroep. Het eindrapport is in 2013 gepubliceerd.

Handleiding voor zelfverdichtende uitgraafbare materialen (ZUM’s)

De handleiding is opgesteld door een werkgroep in het kader van een sectorovereenkomst tussen de Waalse Gewestregering en de Confédération de la Construction Wallonne (CCW). Ze heeft als doel het milieuaspect in de bouw te integreren en nuttig hergebruik van bouwafval in de branche onder de aandacht van openbare en private spelers te brengen.

Pagina's