Articles in Taxonomy

Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk - Van de rijbaan afgescheiden fietsinfrastructuur - Deel 2 Praktijkvoorbeelden

Kerntaken (1)

>>

In de praktijk zijn we gebonden aan plaatselijke omstandigheden – zeker in een stedelijke context, waar de openbare ruimte beperkt is –, waardoor “algemene richtlijnen” soms wat “vertaald” dienen te worden op het terrein.

Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Van de rijbaan afgescheiden fietsinfrastructuur - DeeI 1 - Aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering

Kerntaken (1)

>>

Na het cahier “Uitvoering van gemarkeerde fietspaden en fietssuggestiestroken” (Cahier 2 van het Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest) wil dit voorliggende cahier een leidraad zijn voor de wegbeheerders, adviesbureaus, enz. om op een correcte manier van de rijbaan afgescheiden fietsinfrastructuur aan te leggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Fietsvademecum Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Fietsstraten

Kerntaken (1)

>>

In opdracht van Brussel Mobiliteit stond het OCW in voor de opmaak van 2 nieuwe Cahiers die deel uitmaken van het Fietsvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

6th European FWD User Group Meeting – Structural Condition Assessment

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

On 10 and 11 June 2010, the Belgian Road Research Centre hosted a seminar devoted to the FWD (Falling Weight Deflectometer) and Structural Condition Assessment.

Contact: 

Toepassing van multidoelstellingenoptimalisatie en multicriteriabeslissingshulp op de evaluatie van wegenprojecten in de ontwerpfase

Eind 2015 voltooide Renaud Sarrazin een doctoraal proefschrift dat in het OCW werd gemaakt onder leiding van prof. Claude Van Rooten van de dienst BATir (tevens directeur-generaal van het OCW) en in samenwerking met prof. Yves De Smet van de dienst CoDE-SMG, beiden van de Université libre de Bruxelles. Dit proefschrift handelt over de toepassing van modellen voor multidoelstellingenoptimalisatie en multicriteriabeslissingshulp bij de evaluatie van wegenprojecten in de ontwerpfase.

Pagina's