Proeven – Uitrusting – Metingen – Software

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) is geaccrediteerd voor een hele reeks proeven op onder meer grond, aggregaten, vulstoffen, bindmiddelen, asfalt, beton, tussenlaagsystemen en voor rioolinspectie met camera.

Wij voeren tegenproeven en expertises uit en beschikken over een uniek park van voertuigen en uitrusting om de conditie van onze wegen en riolen nauwkeurig te onderzoeken.

Naast laboratoriumwerk voeren wij (vaak volgens in het Centrum ontwikkelde methoden) talrijke metingen en inspecties ter plaatse uit, om de conditie van onze wegen nauwkeurig te onderzoeken. We beschikken daarvoor over een uniek park van voertuigen en uitrusting.

Het OCW stelt vaak zelf ontwikkelde (meet)apparatuur en software ter beschikking in binnen- én buitenland.