Onderzoek – Ontwikkeling – Innovatie

Innovatie door middel van onderzoek en ontwikkeling is een kerntaak van het OCW

Om de technische vooruitgang in de wegenbouw te bevorderen en op de uitdagingen voor de weg in een voortdurend veranderende samenleving in te spelen, verricht het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) zowel collectief toegepast wetenschappelijk onderzoek als specifiek onderzoek naar onder meer milieuvriendelijkere en energiearmere materialen en technieken, hergebruik van gerecyclede materialen, waterdoorlatende bestratingen en geluidarme wegdekken. Vanuit een multimodale benadering denkt het OCW na over optimale vervoerwijzen en –netten (voor personen en goederen) om de mobiliteit en de veiligheid te verbeteren. Door middel van verkeersveiligheidsinspecties en -audits en advies over wegbebakening werkt het OCW mee aan een begrijpelijk wegbeeld en vergevingsgezinde wegen, om het risico op ongevallen en de ernst ervan te verminderen.

Om de projectonderwerpen zo nauw mogelijk op de noden van de partners en de weg te doen aansluiten, worden de onderzoeksprioriteiten bepaald in overleg met de technische comités van het Centrum. Deze comités zijn samengesteld uit externe vakmensen (aannemers, wegbeheerders en deskundigen) die een uitgebreide kennis en ervaring op het terrein bezitten, en uit eigen onderzoekers. Ze werken rond de zeven thema’s van onze vakgebieden: mobiliteit, verkeer en veiligheid, leefmilieu, betonwegen en bestratingen, asfaltwegen en andere bitumineuze materialen, geomaterialen en funderingen, beheer van het wegenpatrimonium.