Nationale en internationale samenwerking

Om de Belgische wegenbranche optimaal deel te laten hebben aan kennisdeling en toonaangevende, vaak grensoverschrijdende projecten levert het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) grote inspanningen voor nationale, Europese en internationale samenwerking.In België haalt het OCW de samenwerkingsverbanden aan met andere collectieve onderzoeksinstellingen uit de bouw, met beroepsverenigingen, met het Bureau voor Normalisatie (NBN) en met verscheidene spelers op het gebied van certificatie. Het Centrum speelt ook een leidinggevende rol in de Belgische Wegenvereniging (BWV), die onder meer de Belgische wegencongressen, specifieke studiedagen, technische bezoeken en de Belgische deelname aan activiteiten in de World Road Association (PIARC) organiseert.

Op wereldniveau werkt het OCW actief mee in en speelt het vaak een voortrekkers- of leidersrol  in onder meer het Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), de European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC), het Europese normalisatiecomité (CEN), de Europese Commissie (EC), de Conference of European Directors of Roads (CEDR), het Joint OECD/ITF Transport Research Committee, de International Transport Research Documentation (ITRD), de Réunion internationale de laboratoires d’essais et de recherches sur les matériaux et les constructions (RILEM) en de World Road Association (PIARC).

Voorts dragen wij bij aan de ontwikkeling van documentaire hulpmiddelen, databases en een viertalige thesaurus ten behoeve van de International Transport Research Documentation (ITRD).

Het OCW levert in het comité Terminologie van PIARC een grote bijdrage aan de meertalige onlineterminologiedatabase. Voor professionals in om het even welk vak en vooral bij internationale contacten is begrijpen en begrepen worden inderdaad een must. Dat geldt des te meer voor de wegenbouw, dé sector die mensen met elkaar verbindt.

Voor tal van onderzoeks- en bijstandsprojecten genieten wij steun van regionale, federale en Europese overheden en instellingen die innovatie aanmoedigen. De aldus verworven kennis komt direct ten goede aan nationale en regionale projecten.