Kennisoverdracht

Kennisoverdracht is een kerntaak van het OCW

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) deelt zijn kennis met professionals uit de wegenbranche door middel van informatieverspreiding en opleiding.

Informatieverspreiding gebeurt onder meer door middel van eigen publicaties (handleidingen, synthesen, researchverslagen, meetmethoden, enz.), OCW Mededelingen en Dossiers, onze website en onze studiedagen.

Daarnaast organiseren wij in ons eigen auditorium of elders opleidingen van algemene aard, over een specifiek onderwerp of op maat van de klant. Wij nemen ook deel aan tentoonstellingen, seminaries en congressen in binnen- en buitenland. Onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring met opleidingen voor het buitenland.