Articles in Taxonomy

Ontwikkeling van de grondradartechniek voor wegconditieonderzoek – Researchverslag RV 46

Dit onderzoek vond plaats binnen een prenormatief project met subsidies van het Bureau voor Normalisatie (NBN), in partnerschap met het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).

Handleiding voor zelfverdichtende uitgraafbare materialen (ZUM’s)

De handleiding is opgesteld door een werkgroep in het kader van een sectorovereenkomst tussen de Waalse Gewestregering en de Confédération de la Construction Wallonne (CCW). Ze heeft als doel het milieuaspect in de bouw te integreren en nuttig hergebruik van bouwafval in de branche onder de aandacht van openbare en private spelers te brengen.

Kwaliteit van proeven in het OCW

Om de kerntaken van het Centrum (onderzoek, ontwikkeling, innovatiestimulering en dienstbeton aan vakmensen) naar behoren te kunnen vervullen, zijn proeven in het laboratorium en op het terrein een onmisbare activiteit in het OCW. Deze proeven worden verricht op zowel materialen voor wegenbouw als de zichtbare en verborgen delen van wegconstructies en andere verkeerszones.
Het Centrum heeft altijd al veel aandacht besteed aan de kwaliteit en de resultaten van proeven.

Contact: 

Normen-antenne (NAN)

Met steun van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie organiseert het OCW een Normen-antenne (NAN). Dit steunpunt heeft als hoofddoel de betrokken kmo’s en andere stakeholders te informeren over en bewust te maken van de ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en waar nodig bijkomende ondersteuning te bieden bij de effectieve implementatie van de nieuwe (en dikwijls verplicht toe te passen) normen.

Contact: 

OCW sectorale operator voor CEN/TC’s 226 Weguitrusting, 227 Wegenbouwmaterialen en 396 Grondwerken

Op 20 maart 2007 heeft de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN) het OCW erkend als sectorale operator voor de Europese technische comités CEN/TC226 Weguitrusting en CEN/TC227 Wegenbouwmaterialen.

Contact: 

Pagina's