Articles in Taxonomy

Verbetering en stabilisatie van grond

Grondbehandeling omvat twee duidelijk te onderscheiden begrippen:

Grondwerken en (onder)funderingslagen

Grondverzetprojecten en grondwerken zijn van ontegensprekelijk belang in de aanleg van transportinfrastructuur. Het effect ervan is bepalend voor de economie en de milieuvriendelijkheid van een wegenproject en meer algemeen voor duurzame ontwikkeling.

De voorschriften die bij de uitvoering en controle van grondwerken gelden, verschillen sterk van het ene land tot het andere. CEN-comité TC396 Earthworks heeft zicht onder meer ten doel gesteld deze voorschriften te harmoniseren.

Sectorale operator E227 Wegenbouwmaterialen

Al van bij de oprichting van CEN/TC 227 Wegenbouwmaterialen op het einde van de jaren 1980 en dus nog vóór er sprake was van de reorganisatie van het Belgische normalisatielandschap, speelde het OCW een voortrekkersrol en werkte het actief mee in dit technische comité. De aandacht ging toen vooral naar de werkzaamheden van WG1 Bitumineuze mengsels en WG2 Oppervlakbehandeling (bestrijkingen en slems).

Contact: 

Kenmerking van gerecyclede materialen voor toepassing in de wegenbouw en de bepaling van de reversibele moduli met de cyclische triaxiaalproef

Project gesubsidieerd door de federale overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie (Overeenkomsten CCN 309 en CCN 359 – 1 maart 2006 tot 1 september 2008 – Overeenkomsten CCN 506 en CCN 556 – 1 september 2008 tot 1 september 2010 – Overeenkomsten CCN 807 en CCN 857 – 1 september 2011 tot 1 september 2013).

Kenmerking van gerecyclede materialen voor toepassing in de wegenbouw en de bepaling van blijvende vervormingen met de cyclische triaxiaalproef

Project gesubsidieerd door de federale overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie (Overeenkomsten CC CCN/PN/NBN-506 en CC CCN/PN/NBN-556 – 1 september 2008 tot 1 september 2010)

Pagina's