Articles in Taxonomy

Karakterisering van gebonden en ongebonden korrelvormige materialen

Toepassing van secundaire korrelvormige materialen in (onder)funderingslagen maakt het mogelijk te besparen op het verbruik van natuurlijke delfstoffen, de kosten voor materiaaltransport te verlagen en duur storten van secundaire materialen te vermijden.

Technologische adviesdienst VALOWALL

Sinds 2014 is het OCW betrokken bij de technologische adviesdienst VALOWALL, de opvolger van de adviesdiensten VALDECHE en VALODECH.

Plaatbelastingsproef voor controle op de verdichting in de wegentechniek – OCW-informatieblad N26

Deze werkwijze beschrijft een plaatbelastingsproef om de kwaliteit van verwerkte wegenbouwmaterialen (verdichtingscontroles) of de resterende kwaliteit van een vermoeide weglaag te controleren.

Contact: 

Nucleaire dichtheidsmetingen van lagen in de opbouw van een wegconstructie – OCW-informatieblad N74

Nucleaire meetmethoden zijn jaren geleden in de wegenbouw geïntroduceerd voor de controle van de dichtheid van diverse materialen in de opbouw van de wegconstructies. Toch is er voor dergelijke metingen in België nooit een echte doorbraak geweest, terwijl de methode in de ons omringende landen al geruime tijd met succes wordt toegepast.

Contact: 

Sectoraal operator E396 Grondwerken

In 2009 besliste het Europese normalisatiecomité (CEN) een technisch comité TC 396 Earthworks te vormen.

Dit comité moet de Europese normalisatie op het gebied van grondwerken voorbereiden.

Het werkt aan de volgende thema’s (die elk een deel van de toekomstige norm uitmaken):

Deel 1: principes en algemene aspecten;
Deel 2: classificatie van de materialen;
Deel 3: bouwprocedés;
Deel 4: grondbehandeling;
Deel 5: kwaliteitscontrole;
Deel 6: baggeren en opspuiten;
Deel 7: hydraulisch aanbrengen van mijnafval.

Pagina's