Articles in Taxonomy

Bepaling van de mechanische prestaties van grond na behandeling met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw

Met steun van de FOD Economie, KMO, middenstand en energie begon op 1 september 2009 een onderzoeksproject in verband met bepaling van de mechanische prestaties van grond na behandeling met een hydraulisch bindmiddel voor wegenbouw. Het tweede biennium van dit project eindigde op 31 december 2013. In deze context heeft het OCW uitrusting voor de diametrale drukproef (de “Braziliaanse” proef) aangekocht. Hiermee kunnen de treksterkte en de elasticiteitsmodulus van gestabiliseerde grond worden bepaald.

Bepaling van de mechanische eigenschappen van hydraulisch gebonden grond met de splijttreksterkteproef (Braziliaanse proef)

Het principe van de splijttreksterkteproef bestaat er voornamelijk in een diametrale samendrukkingsproef te verrichten op een verdicht proefstuk behandelde grond, dat gedurende een bepaalde tijd is bewaard.

Duitse dynamische plaat – OCW-informatieblad N70

Dit oorspronkelijk in Duitsland ontworpen toestel wordt in de wegenbouw gebruikt om de dynamische vervormingsmodulus van ophogingen en funderingslagen te bepalen.

Lichte slagsonde – OCW-informatieblad N25

Gebleken is dat er voor fijne grondsoorten (van leem tot fijne zandgrond - D < 0,2 mm) een significante correlatie bestaat tussen de resultaten van de proef met de slagsonde en de Californische index van het draagvermogen (CBR).

Gestandaardiseerd kunnen de slagsonde en de proefmethode waardevolle diensten bewijzen:

Contact: 

Kwaliteitscontrole op grondwerken en (onder)funderingslagen

Op Europees en wereldniveau ontwikkelen zich uitwisselings- en werkstructuren die gunstig zijn voor technische vooruitgang in grondverzetprojecten en grondwerken. Zij bevorderen:
- een coördinatie van de praktijken (oprichting van normalisatie-instellingen);
- een grotere deelname aan onderzoek op Europees en wereldniveau;
- de programmering van colloquia voor uitwisselingen tussen vakmensen.

Pagina's