Articles in Taxonomy

Cyclische triaxiaalproef


Cyclische triaxiaalproef

Met deze proef kan het effect van wegverkeer op ongebonden, korrelvormige materialen die in funderingen en onderfunderingen zijn toegepast, in het laboratorium worden gesimuleerd:

Bouwproductenverordening en rol van de prestatieverklaring

Sinds 1 juli 2013 is de bouwproductenverordening (BPV) (EU) Nr. 305/2011 volledig van toepassing. Ze vervangt definitief de bouwproductenrichtlijn (BPR) 89/106/EEG. Met de nieuwe verordening wil de Europese Commissie (EC) gedaan maken met een aantal hardnekkige misverstanden – grotendeels het gevolg van verwarring met andere richtlijnen die eveneens aanleiding geven tot een CE-markering.

Contact: 

Over "Geomaterialen en funderingen"

Het werkterrein van de wegengeotechniek is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Dit is het gevolg van rekening houden met milieubehoud en duurzame ontwikkeling, en van de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichting om algemeen zuinig om te gaan met de nog beschikbare natuurlijke hulpbronnen en om het grondgebruik bij grondwerken voor wegenbouw te optimaliseren.

Contact: 

Pagina's