Articles in Taxonomy

Structurele analyse

Een weg bestaat niet alleen uit het wegoppervlak, er zit ook een hele wegconstructie onder. Gewoonlijk wordt de wegconstructie opgedeeld in de ondergrond, een onderfundering, een fundering en een verharding. Elke laag heeft een specifieke functie, of het nu gaat om de vorstbestendigheid, om de afwatering of om de draagkracht.

Contact: 

Studie van technieken voor asfaltproductie bij verlaagde temperaturen en de impact ervan op de prestaties van asfalt

In het kader van duurzame ontwikkeling gaat momenteel veel aandacht naar de productie en toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur (AVT), wegens de voordelen op zowel energetisch, milieuhygiënisch als bouwtechnisch vlak.

Meten van rolweerstand met de aanhangwagen voor het meten van de rolweerstand van het OCW (ARW)

Het OCW beschikt over een aanhangwagen waarmee de rolweerstand van een wegdek kan gemeten worden. Het meettoestel is ontworpen als een «kwart auto» met een schokdemper en wordt getrokken door een meetvoertuig. Het bevat een speciale band zonder patroon zodat er geen invloed is van het bandenprofiel.

Contact: 

Extractie en terugwinning van bindmiddelen uit bitumineuze mengsels met polymeergemodificeerd bitumen

Dit door het Normalisatiebureau (NBN) gesubsidieerde project met een looptijd van vier jaar (juli 2006 – juni 2010) had voornamelijk tot doel:

  • de Europese werkwijzen voor extractie (met een doorstroomcentrifuge) en terugwinning (met een rotatieverdamper) van bindmiddelen uit bitumineuze mengsels met PmB’s (EN 12697-1 en -3) te optimaliseren;
  • de ontbrandingsmethode voor de bepaling van het bindmiddelgehalte (EN 12697–39) te onderzoeken en te optimaliseren.

Bepaling van de mechanische eigenschappen van hydraulisch gebonden grond met de splijttreksterkteproef (Braziliaanse proef)

Het principe van de splijttreksterkteproef bestaat er voornamelijk in een diametrale samendrukkingsproef te verrichten op een verdicht proefstuk behandelde grond, dat gedurende een bepaalde tijd is bewaard.

Pagina's