Articles in Taxonomy

Thermische scheurproef

Prestatieproef voor de simulatie van de horizontale thermische bewegingen van gescheurde betonplaten.

Vergelijking van apparatuur voor het in situ meten van de dichtheid van asfaltlagen

In dit miniproject werd de vergelijking gemaakt tussen metingen van de dichtheid van asfaltlagen, die op een proeflocatie zijn verricht met behulp van verschillende methoden: boorkernonderzoek in het laboratorium en metingen in situ met gammadichtheidsmeters en met toestellen die volgens het elektromagnetisch veldprincipe werken.

OCW-software PradoWin

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw heeft software ontwikkeld voor het theoretische ontwerp van bitumineuze mengsels.

Eisen gesteld aan de prestaties van wegmarkeringen in situ

Het is belangrijk dat een wegmarkering gedurende de gehele levensduur:
- de juiste kleur heeft (in België enkel wit of geel);
- onder alle omstandigheden zichtbaar is voor de weggebruiker;
- voldoende stroef is zodat voertuigen er niet op slippen (SRT).

Contact: 

Pagina's