U bent hier

Bescherming van persoonsgegevens

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) houdt zich aan de eisen die de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt. Het OCW gebruikt de verstrekte persoonsgegevens enkel voor het aanmaken van uw account op zijn website zodat wij uw aanvragen voor inschrijving op onze evenementen en toegang tot onze diensten kunnen behandelen.

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag daartoe indienen door middel van het contactformulier.