U bent hier

Contacten

Dienstbetoon aan vakmensen is een kernactiviteit van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en wordt onder meer verstrekt in de vorm technische bijstand.

Technische bijstand is voorbehouden voor onze leden.

Deze bijstand is kosteloos voor ressorterende leden (wegenaannemers) en voor wegbeherende overheden (op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en federaal niveau).

Voor steunende leden wordt deze bijstand gefactureerd tegen het geldende uurtarief.

 

Voor een aantal vakgebieden kunt u een beroep doen op technologische adviseurs in het Centrum.

Uw contacten voor technologisch advies
Werkgebied Technologisch adviseur Tel. E-mail
Verkeer en veiligheid van weginfrastructuur   +32 10 23 65 00 safety [at] brrc [dot] be
Duurzame mobiliteit – Weginrichting (gemotoriseerde weggebruikers, actieve vervoerwijzen) – Projectevaluatie   +32 10 23 65 00 mobility [at] brrc [dot] be
Asfaltverhardingen – Bestrijkingen en slemlagen – Bart Beaumesnil +32 2 766 03 96 b [dot] beaumesnil [at] brrc [dot] be
Bitumineuze overlagingen op bestaande betonwegen – Geluidemissies – Oppervlakkenmerken Anneleen Bergiers +32 2 766 03 17 a [dot] bergiers [at] brrc [dot] be
Wegstructuren – Conditieonderzoek – Dimensionering     assistance [at] brrc [dot] be
Leefmilieu – Secundaire materialen Luc De Bock +32 2 766 03 57 l [dot] debock [at] brrc [dot] be
Afdichtingen en verhardingen op bruggen en parkeerdaken Lieve Glorie +32 2 766 03 74 g [dot] glorie [at] brrc [dot] be
Geluidsemissies – Oppervlakkenmerken – Markeringen Luc Goubert +32 2 766 03 51 l [dot] goubert [at] brrc [dot] be
Geotechniek – Funderingen – Gerecyclede materialen – Leefmilieu Benoît Janssens +32 2 766 03 91 b [dot] janssens [at] brrc [dot] be
Betonverhardingen - Bestratingen Jurgen Houben +32 2 766 03 18 j [dot] houben [at] brrc [dot] be
Metingen en inspecties van wegennetten Tim Massart +32 10 23 56 43 t [dot] massart [at] brrc [dot] be
Rioleringen – Hemelwaterinfiltratievoorzieningen Francis Poelmans +32 10 23 65 52 f [dot] poelmans [at] brrc [dot] be
Normalisatie – Certificatie – Normenantenne Kris Redant +32 10 23 65 38 k [dot] redant [at] brrc [dot] be
Geotechniek – Funderingen – Secundaire materialen Frank Theys +32 2 766 03 20 fr [dot] theys [at] brrc [dot] be
Geotechniek – Funderingen – Secundaire materialen – Geotechnische proeven Patrick Tonné +32 2 766 03 45 p [dot] tonne [at] brrc [dot] be

 

Andere informatie: klik hier om uw aanvraag in te dienen.