U bent hier

SilentRoads 2016: nog steeds grote belangstelling voor (de strijd tegen) verkeerslawaai in België en Nederland!

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 12 april 2016 heeft in het auditorium te Sterrebeek het symposium SilentRoads 2016 plaatsgevonden. Het evenement was een gezamenlijk initiatief van het OCW, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Nederlandse consultant M+P.

De ruim honderdtwintig deelnemers werden onder leiding van dagvoorzitter Dick Botteldooren (Universiteit Gent) langs de verschillende thema’s in verband met (de strijd tegen) wegverkeerslawaai geleid.

Naast een stand van zaken over de proefvakken met geluidarme wegdekken (dunne deklagen) in Antwerpen en Kasterlee werd de nieuwe, veelbelovende geluidarme betonverharding Next Generation Concrete Surface (NGCS) gepresenteerd. Tevens was er aandacht voor   geluidsschermen en geluidshinder door uitzetvoegen op bruggen.

Er werd ook een blik over onze landsgrenzen geworpen, met de presentatie van de resultaten van de Europese onderzoeksprojecten QUESTIM (Quietness and Economics Stimulate Infrastructure Management – zie ook www.questim.org) en DISTANCE (Developing Innovative Solutions  for Traffic Noise Reduction in Europe – zie ook distanceproject.eu/ en de OCW Mededelingen 105, blz. 11-12 – www.ocw.be/nl/artikel/med105). Zo werd onder meer inzicht verschaft in de inpassing van geluidarme wegdekken in wegbeheersystemen, de maatregelen waarover Europese wegbeheerders in de strijd tegen wegverkeerslawaai beschikken en mogelijke “secundaire” functies die geluidsschermen kunnen vervullen.

Rode draad op het symposium waren de vragen “Hoe de positieve geluidseffecten op langere termijn waarborgen?” en “Hoe de levensduur van geluidarme wegdekken verbeteren?”. Uit de hoek van de wegenbouw werden enkele interessante suggesties daartoe gedaan. De ervaring in Nederland leert dan weer dat niet zozeer de sterkte dan wel de flexibiliteit van geluidarme wegdekken moet worden verbeterd.

Buiten op het OCW-terrein werden twee toestellen van het Centrum gepresenteerd: de CPX-aanhangwagen (met twee standaardbanden en twee microfoons die het rolgeluid op een korte, welbepaalde  afstand meten) om de akoestische kwaliteit van wegdekken na te gaan en de   laserprofielmeter om de mega- en macro - textuur van wegdekken te meten. Binnen  werd de M+P-impedantiebuis voor het bepalen van de akoestische absorptie van poreuze wegdekken (zoals zeer open asfalt – ZOA) gedemonstreerd.

Ter afronding kon het unieke gezelschap, met diverse afvaardigingen uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland, zijn vragen over wegverkeerslawaai en de aanpak ervan aan het panel van deskundigen voorleggen.

De presentaties op dit leerrijke evenement kunnen worden gedownload van de SilentRoads-website (www.silentroads.nl/silentroadsng/node/31).

Contact: