Wintergedrag van zeer open asfalt - IJzelsimulatie in het laboratorium – OCW-publicatie RV 29/87

Vakgebieden (1)

>>
|

Ondanks de talrijke voordelen die verhardingen van zeer open asfalt bezitten, blijven er toch nog vragen aangaande het wintergedrag van dergelijke wegdekken. Terwijl bij sneeuw de verschillen met andere wegdekken door de weggebruiker kunnen worden opgemerkt en zeer zelden oorzaak zijn van ongevallen, is dit bij ijzel echter niet het geval.

Daarom heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in de klimaatkamer van het Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées van Nancy (Frankrijk), ijzelsimulatieproeven verricht op proefstukken van niet-bereden (dicht) asfaltbeton en zeer open asfaltbeton 0/10 (2 cm dik) en 0/14 (4 cm dik). Daarbij konden verschillende condities voor ijzelvorming worden gesimuleerd:

  1. ijzelvorming door condensatie (rijm of rijp);
  2. regen met een temperatuur van om en bij 0 °C op een bevroren ongepekeld wegdek;
  3. pekelen van een droog wegdek;
  4. regen met een temperatuur van om en bij 0 °C op een bevroren, gepekeld wegdek;
  5. pekelen van een beijzeld wegdek.

Rijp (geval 1) en het bevriezen van vocht op de weg (waarmee eerder reeds proeven werden verricht) zijn de gevallen van ijzelvorming die het meest voorkomen.

Bij rijp (geval 1) werd in het laboratorium vastgesteld dat zeer open asfalt 0/10 een betere stroefheid behoudt dan zeer open asfalt 0/14. Bij regen op een bevroren niet-gepekeld wegdek (geval 2) behoudt zeer open asfalt een betere stroefheid dan asfaltbeton. Hetzelfde werd geconstateerd bij bevriezing van vocht of water dat reeds op de weg aanwezig is.

Bij het pekelen van een droog wegdek (geval 3) blijkt het zeer open asfalt 0/10 het minst stroef wegens de belangrijke film bitumineuze mastiek rond het grove steenslag aan het onbereden oppervlak.

Bij regen op een bevroren gepekeld wegdek (geval 4) blijken er tussen de verschillende toplagen geen stroefheidsverschillen te bestaan, behalve bij de gesimuleerde grootste waterfilmdikte (0, 6 mm). In dat geval is het asfaltbeton even stroef of stroever dan het zeer open asfalt. Als opnieuw wordt gepekeld (geval 5) vervagen deze stroefheidsverschillen.

Als besluit kan worden gesteld dat de wegbeheerders er zich bewust van moeten zijn dat er verschillende soorten ijzel bestaan en dat er volgens de asfaltsoort, verschillen in de ene of de andere zin kunnen ontstaan. Daar chemische smeltmiddelen de stroefheid (doch niet het milieu) gunstig beïnvloeden, is het steeds aangewezen een supplementaire behandeling toe te passen als ijzelvorming mogelijk is.

Prijs
-
digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 10,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen    
kenm.: RV29/87
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten