U bent hier

Twee rekenmethoden voor een eenassig voertuig ter bepaling van de dynamische krachten op een wegprofiel en hun experimentele verificatie – OCW-publicatie RV 24/84

Kerntaken (1)

>>

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar het mechanische gedrag van uitzetvoegen in bedekkingen op kunstwerken. Deze uitzetvoegen zijn de laatste tijd de bron van belangrijke onderhoudswerken in het bruggenbeheer. De werken uiten zich vooral in een herstelling of volledige vervanging van de voeg en dikwijls ook van de randzones.

De vlugge degradatie van deze wegsectie dient vooral toegeschreven aan de dynamische lasten van het vrachtverkeer, voortvloeiend uit het wegprofiel ter plaatse van de uitzetvoegen.

Een betere kennis van de grootte der dynamische lasten, en van hun oorzaak, namelijk de interactie wegprofiel-voertuig, kan bijgevolg leiden tot een meer rationele dimensionering van de uitzetvoegen en hun randzones.

Ondanks het feit dat er reeds studies in de literatuur beschikbaar zijn over de interactie wegprofiel-voertuig werd geopteerd voor het zelf ontwikkelen van twee rekenmethoden die direkter met het probleem der uitzetvoegen verbonden zijn.

De ontwikkelde rekenmethoden gebruiken beide een dynamisch systeem met twee vrijheidsgraden zodat in de praktijk de metingen eerder beperkt blijven en toch de hoofdveranderlijken van het probleem onderkend worden.

De eerste rekenmethode is een numerieke rekenmethode die toelaat de respons voor een willekeurige configuratie van het dynamische systeem voortvloeiend uit een artificieel obstakel, of realistisch wegprofiel, te berekenen.

De tweede rekenmethode werkt met het Fourierspectrum van het wegprofiel en berekent hiermee de respons van het dynamische systeem; alhoewel beide methoden goed vergelijkbare resultaten geven is de laatste methode handiger om metingen en berekeningen direct te visualiseren en te vergelijken d.m.v. een Fourieranalysator.

Prijs
-
digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 10,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen    
kenm.: RV24/84
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten