Meertalige PIARC-terminologiedatabase

Begrijpen en begrepen worden. Voor professionals in om het even welk vak een must, vooral bij internationale contacten.

De meertalige PIARC-terminologiedatabase kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Surf daarvoor naar http://www.piarc.org/en/Terminology-Dictionaries-Road-Transport-Roads/ (inloggen hoeft niet meer en u hebt ook geen wachtwoord meer nodig).

Er zijn twee soorten van zoekopdrachten mogelijk: naar een term of per thema (hoofdstuk, hoofdstukdeel). De eerste kan in alle datavelden (dus ook in dat van de definities) worden verricht, of worden beperkt tot de term zelf of tot de term en de synoniemen ervan. Bij elke zoekopdracht kunnen één bron- en twee doeltalen worden gekozen uit de zesendertig die momenteel in de database beschikbaar zijn.

De negen woordenboeken die voorheen aanwezig waren, zijn nu samengebracht in één PIARC Road Dictionary / Dictionnaire AIPCR de la Route, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd (voornamelijk verwijderen van dubbele informatie).

Voor Belgische gebruikers is het bijzonder interessant dat de belangrijkste twee naslagwerken waarmee dit nieuwe PIARC Road Dictionary is samengesteld, namelijk het PIARC Technical Dictionary of Road Terms / Dictionnaire technique routier de l’AIPCR (± 1 800 begrippen) en het PIARC Lexicon of Road and Traffic Engineering / Lexique AIPCR des Techniques de la Route et de la Circulation routière (± 15 000 begrippen), met hun integrale vertaling in het Nederlands zijn overgenomen.

Voorstellen voor aanvullingen en/of verbeteringen zijn altijd welkom.