Wegbeheer

Bij het beheer van een wegennet komt heel wat meer kijken dan alleen maar de technische kant van de aanleg, het onderhoud en de reparatie van een aantal wegen. Andere elementen die bij het beheer van een wegennet een rol spelen, zijn het jaarlijks beschikbare budget, de verhouding tussen onderhoud en (her)aanleg van wegen, veiligheid en comfort van weggebruikers, mobiliteit, geluidsoverlast, milieuzorg, esthetische aspecten, sociologische effecten, enz. Daarom wordt ook al lang aandacht besteed aan de studie van de totale kosten gedurende het lange leven van een weg of een wegennet: «life cycle costing».

Andere hulpmiddelen maken het mogelijk te analyseren of gedane investeringen de gewenste resultaten hebben op macro-economisch niveau. Zo is op initiatief van de Wereldbank de software HDM ontwikkeld, die vooral door ontwikkelingslanden en landen met leningen wordt gebruikt.

Nieuwe contractvormen, zoals «Publiek-Private Samenwerking», stimuleren innovaties in de wegenbouw en leiden tot een ander, beter beheer van het wegennet.

Contact: