Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!

Artikel uit OCW Mededelingen 108

Voor beheerders van zowel gemeentewegen in een stedelijke of landelijke omgeving als van wegen op haventerreinen, vliegvelden, enz. zijn regelmatige beoordeling en eerste analyse van de algemene staat van hun wegennet (aanpak op netwerkniveau) geen eenvoudige opgaven.

Onze enquêtes hebben uitgewezen dat heel wat wegbeheerders dan ook werkelijk nood hebben aan een onderbouwde, toegankelijke, geloofwaardige en duurzame methode voor een totaalbeoordeling  van hun wegennet.

Onder Gelinkte documenten vindt u een uitvoerig artikel over het onderwerp.

Gelinkte Documenten