Asfaltoverlagingen met scheurremmende tussenlagen

België heeft tal van wegen met een verharding van betonplaten of doorgaand gewapend beton. Een aantal van deze constructies vertoont inmiddels ernstige schade of voldoet niet meer wat de staat van het oppervlak betreft; zij moeten efficiënt worden gerepareerd.  Gescheurd of lawaaierig beton repareren door simpelweg een laag asfalt aan te brengen, is echter g een duurzame oplossing.

Voegen en/of scheuren in de oude weg slaan immers snel naar de oppervlakte door, door de gezamenlijke inwerking van thermische spanningen en verkeersbelasting.

De scheuren die dan verschijnen, worden «reflectiescheuren» genoemd. Om de levensduur van wegconstructies te verlengen, worden tussenlaagsystemen toegepast die de vorming van deze reflectiescheuren sterk vertragen.

Het gaat hier om SAMI’s (stress-absorbing membrane interlayers), zandasfalt, wapeningsnetten en met gemodificeerd bitumen doordrenkte geocomposieten.

Uit onderzoek en expertise die de laatste jaren zijn opgebouwd, blijkt duidelijk dat toepassing van asfaltoverlagingen in combinatie met scheurremmende lagen, na stabilisatie van de bestaande constructie (bij betonplatenverhardingen), een duurzame en economische reparatietechniek is voor beton. In vergelijking met volledig uitbreken van het beton veroorzaakt deze methode beperkte hinder, dankzij verminderde af- en aanvoer van materialen en een kortere uitvoeringstermijn.

De OCW-activiteiten in het kader van dit thema bestaan in:

  • onderzoek en ontwikkeling: zoeken naar gepaste technieken voor het stabiliseren van  betonplaten (zie artikel Stabilisatie van betonplatenwegen), volgen van realisaties met scheurremmende lagen tijdens de uitvoering en onder verkeer, ontwikkelen van laboratoriumproeven en  testen van overlaagsystemen om de efficiëntie van scheurremmende lagen na te gaan;
  • technische bijstand bij renovatie van wegen;
  • het geven van aanbevelingen met betrekking tot de aanbrengingstechnieken en de toe te passen materialen, voor opname in de standaardbestekken;
  • het uitvoeren van proeven voor derden, om de efficiëntie van nieuwe tussenlaagsytemen te testen.