Studie van technieken voor asfaltproductie bij verlaagde temperaturen en de impact ervan op de prestaties van asfalt

In het kader van duurzame ontwikkeling gaat momenteel veel aandacht naar de productie en toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur (AVT), wegens de voordelen op zowel energetisch, milieuhygiënisch als bouwtechnisch vlak. In de context van het NBN-project omtrent Europese beproevingsmethoden voor bitumineuze mengsels en bindmiddelen, dat onder meer verbeteringen ten behoeve van duurzame ontwikkeling beoogt, heeft het OCW zich dan ook als taak gesteld de recente evoluties, ontwikkelingen en realisaties op het vlak van AVT zowel in het binnen- als in het buitenland verder van nabij te volgen. Daarbij komen de volgende aspecten aan bod:

  • volgen van de ontwikkeling en toepassingen (bv. proefvakken) van nieuwe productietechnieken zoals het gebruik organische en chemische additieven of schuimtechnieken;
  • impact van productie bij verlaagde temperatuur op de prestatiekenmerken en de duurzaamheid (op lange termijn) van het asfalt;
  • voorstellen voor mogelijke aanpassingen van Europese productnormen en beproevingsmethoden ten gevolge van productie bij verlaagde temperatuur (bv. kortetermijnveroudering, proeven uit te voeren bij vooronderzoek, enz.);
  • evaluatie van de milieuvoordelen zoals energiebesparing, vermindering van de uitstoot van CO2 en reductie van schadelijke emissie, aan de hand van specifieke rekenmodellen (software).

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in meerdere publicaties en  tijdens een studiedag van het OCW.

De Visscher J., Vervaecke F., Vanelstraete A. e.a.
Asphalt production at reduced temperatures and the impact on asphalt performance.
International Symposium on Asphalt Pavement and the Environment, ISAP/EMPA, Zurich (Switzerland), August 18-20, 2008.
ISAP, Dübendorf (Switzerland), 2008, pp. 219-230.

De Visscher J., Vervaecke F., Vanelstraete A, Soenen H., Tanghe T., Redelius P.
Enrobé à température plus basse – Impact sur les caractéristiques performantielles.
XXIème Congrès belge de la route, ABR/AWV,Gand, 22-25 septembre 2009, Thème I ”Revêtements bitumineux”, 10 p.

De Visscher J., Vervaecke F., Vanelstraete A. e.a.
Foamed bitumen in half-warm asphalt: a laboratory study.
II International Conference on Environmentally Friendly Roads (ENVIROAD 2009), MT Polska, Warsaw (Poland), Oktober 15-16, 2009, 12 p.

De Visscher J., Vanelstraete A., Soenen H., Tanghe T., Redelius P,
Asphalt production at reduced temperatures and the impact on asphalt performance.
11th International Conference on Asphalt Pavements,August 1-6, 2010, Nagoya, Japan.

De Visscher J., Vanelstraete A., Soenen H., Tanghe T., Redelius P.
Performance of asphalt produced at reduced temperatures.
3rd TRA Conference, June 7-10, 2010, Brussels.

Studiedag “Asfalt bij verlaagde temperatuur: de toekomst?”, OCW, 20 september 2011.