Meting van de doorlatendheid in situ: putmethode

De “putmethode” is een eenvoudige methode die een eerste idee van de doorlatendheid van de ondergrond kan geven. Voor nauwkeuriger resultaten dient de proef te worden uitgevoerd volgens de "open-end test"-methode. Bij de "putmethode" wordt een put van 50 cm x 50 cm gegraven, tot op het baanbed van de structuur. Op de bodem wordt een dunne laag steenslag van 2 à 3 cm aangebracht. Vervolgens wordt de put met water gevuld, zodat het steenslag net onder water zit. Onmiddellijk daarna wordt 5 l water in de put gegoten en wordt de tijd gemeten tot het waterpeil het steenslag net bereikt.

De proef wordt minimaal drie keren herhaald.

De doorlatendheid is dan gelijk aan: