Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen

Dit project (1/8/2007 – 31/7/2010) werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen en was een samenwerking tussen de KU Leuven en het OCW. Het experimentele onderzoek in situ voor dit project vond grotendeels plaats op de N9 tussen Gent en Eeklo.

Het project omvatte verschillende onderzoeksacties:

  • WP1: onderzoek van de staat van de bestaande betonweg bij de aanvang van het project, meer bepaald naar de kenmerken van de betonplaten en de ondergrond (WP1.1) en naar de problemen met trillingen (WP1.2). Zo werden metingen verricht om de lastoverbrenging tussen platen (Faultimeter en FWD), de verticale bewegingen (Faultimeter), de hoogte van de trapjesvorming tussen platen (topografische metingen) en de stabiliteit van de onderliggende constructie (FWD) na te gaan. De trillingen werden bepaald uit versnellingsmetingen van de grond bij het voorbijrijden van een vrachtwagen. De Afdeling Bouwmechanica van de KU Leuven ontwikkelde een gebruiksvriendelijk computerprogramma voor de prognose van trillingshinder ten gevolge van wegverkeer;
  • WP2: stabilisatie van betonplaten. Met groutinjecties (WP2.1), onderzoek van de verticale plaatbewegingen (WP2.2) en inbrengen van deuvels (WP2.3). In dit onderzoek werden drie stabilisatiemethoden bestudeerd: beuken of splijten van platen, ondergrouten, of deuvels inbrengen (zie Stabilisatie van betonplatenwegen). De Afdeling Bouwmechanica van de KU Leuven ontwikkelde een niet-lineair prognosemodel voor de prognose van trillingen ten gevolge van beuken;
  • WP3: scheurremmende tussenlagen. In de afdeling Asfaltwegen, bitumineuze toepassingen en chemie van het OCW werden verschillende scheurremmende tussenlagen op efficiëntie getest, aan de hand van laboratoriumproeven en proefvakken. Ook werden nieuwe laboratoriumproeven  ontwikkeld (zie Asfaltoverlagingen met scheurremmende tussenlagen). Er werden proefvakken met scheurremmende lagen aangelegd, waarvan het gedrag werd opgevolgd (zie Asfaltoverlagingen met scheurremmende tussenlagen);
  • WP4: optimalisering van asfaltoverlagingen. In het laboratorium werden verschillende soorten asfalt vergeleken qua weerstand tegen reflectiescheurvorming. Voor de toplagen konden verbeterde samenstellingen worden gevonden;
  • WP5: verspreiding van de verworven kennis.

Gerelateerde onderwerpen en documenten

Perez S., Beelden A., Maeck J., Van Geem C., Vanelstraete A., Degrande G., Lombaert G., De Winne P.,
Beoordeling van de stabilisatie van betonplaten op basis van metingen met de valgewichtdeflectiemeter en faultimeter.
XXIe Belgisch Wegencongres, BWV/AWV, Gent, 22-25 september 2009, Thema II “Betonverhardingen”, 10 blz.

Vanelstraete A., Maeck J., Beeldens A., Perez S., De Visscher J., Vervaecke F., Van Geem C. e.a.,
Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen.
XXIe Belgisch Wegencongres, BWV/AWV, Gent, 22-25 september 2009, Thema I “Asfaltverhardingen”, 10 blz.

Vanelstraete A., Beeldens A., De Visscher J., Lombaert G., Degrande G.
Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen.
Geotechniek, 16(2012)2, pp. 54-7, Rotterdam: Educom, 2012, 4 p.

Denolf K., De Visscher J., Vanelstraete A.,
Performance of anti-cracking interface systems on overlaid cement concrete slabs – development of laboratory test to simulate slab rocking
7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements (Delft, 2012), p. 1169 12 p.