PERSUADE-project afgesloten met seminarie in OCW te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Poro-elastisch wegdek

Op 24 augustus 2015 tekende een zeventigtal deelnemers uit vijftien landen present in het OCW-auditorium te Sterrebeek voor het eindseminarie over PERSUADE (acroniem voor PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment).

Dit zesjarige Europese onderzoeksproject (1 september 2009 - 31 augustus 2015) onder leiding van het OCW had als doel een veilig en duurzaam poro-elastisch wegdek te ontwikkelen, als middel om wegverkeerslawaai te bestrijden.

Een poro-elastisch wegdek bestaat uit rubberkorrels (gerecyclede autobanden), steentjes en een aantal andere additieven, die met een elastisch kunsthars (polyurethaan) worden gebonden. Het bevat geen bitumen en mag dus niet met rubberasfalt worden verward.

Vroegere experimenten hadden aangetoond dat een dergelijk wegdek het geluid van wegverkeer met 7 tot 12 dB kan verminderen.Ter vergelijking: met een geluidsscherm van 4 m hoog wordt een geluidreducerend effect van ongeveer 8 dB bereikt.

De duurzaamheid liet echter nog te wensen over, vooral wat rafeling en hechting op de onderlaag betrof. Om deze aspecten te verbeteren en een aantal hangende vragen te beantwoorden, was verder uitgebreid onderzoek noodzakelijk.

Totaalaanpak

Laboratoriumproeven Proefvakje te Sterrebeek Proefvak te Herzele

Van bij de aanvang van het project werd op alle vlakken voor een totaalaanpak gekozen.

Zo zou worden gezocht naar een geluidreducerende toepassing van poro-elastisch materiaal die:

  • ook duurzaam en kosteneffectief is;
  • een voldoende stroef en vlak wegoppervlak oplevert, om de veiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers te garanderen;
  • ongevaarlijk is voor mens en milieu, in alle omstandigheden (aanleg, voertuigbrand, enz.);
  • de rolweerstand niet significant verhoogt, om het brandstofverbruik niet te doen stijgen.

Voorts omvatte het onderzoeksprogramma:

  • proeven in het laboratorium;
  • aanleg van proefvakjes met weinig of geen verkeer (bijvoorbeeld op het OCW-parkeerterrein in Sterrebeek);
  • aanleg en monitoring van proefvakken op wegen met verkeer (bijvoorbeeld op de N464 in Herzele).

Resultaten

De doelstellingen werden grotendeels bereikt. De projectpartners zijn erin geslaagd twee mengsels met een goede weerstand tegen rafeling te ontwerpen. Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat de bereikte weerstand vergelijkbaar is met die van kwalitatieve dunne asfaltdeklagen. Hoewel de proefvakken op de weg minder lang dan gepland konden worden gevolgd, bevestigen de bevindingen van deze monitoring de resultaten van de laboratoriumproeven. In verband met de hechting van poro-elastisch materiaal is het belang van een aangepaste kwalitatieve onderlaag naar voren gekomen.

Op acht proefvakken in vijf van de deelnemende landen (België, Denemarken, Polen, Slovenië en Zweden) zijn effectieve geluidsreducties van 7,5 dB(A) tot 10 dB(A) gemeten.

De stroefheid is voldoende tot goed en de rolweerstand is vergelijkbaar met een SMA-0/16-mengsel.

Een poro-elastisch wegdek is niet toxisch en (enigszins verbazingwekkend) veel veiliger bij een voertuigbrand met brandstoflek dan “klassieke” dichte wegdekken. Het idee werd al geopperd dat dit materiaal de veiligheid in tunnels zou kunnen helpen verbeteren.

Toepassing van poro-elastisch materiaal is duurder dan “klassieke” materialen. In vergelijking met andere geluidreducerende maatregelen met een gelijksoortig effect (bijvoorbeeld geluidsschermen) kan het echter voordelig zijn. Het kan ook worden toegepast op plaatsen waar weinig of geen andere oplossingen voor geluidbestrijding mogelijk zijn.

Samengevat kan worden gesteld dat de elementen om een poro-elastisch wegdek te realiseren met een goed geluidreducerend effect, een redelijke duurzaamheid en alle andere eigenschappen die van een wegdek mogen worden verwacht, nu beschikbaar en goed gedocumenteerd zijn.

Er moeten echter nog nieuwe proefvakken worden aangelegd, om wegenbouwers de nodige ervaring met poro-elastisch materiaal te laten opdoen en de aanbrengingstechnieken te verfijnen.

Toekomstperspectieven

Het eindrapport over dit Europese onderzoeksproject verschijnt vóór het jaareinde (www.persuadeproject.eu). Namens het consortium heeft Luc Goubert op 1 september 2015 in Genève het PERSUADE-project toegelicht in de werkgroep Working Party on Noise (GRB) van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

In het kader van het stedelijke project SToLA (STille TopLagen voor Antwerpen) zal in de Antwerpse deelgemeente Zandvliet een poro-elastisch proefvak van 128 m lang worden aangelegd. Het doel is het nut en de haalbaarheid van geluidarme wegdekken in een stedelijk gebied te onderzoeken.Tevens zal bij de aanwonenden worden gepeild hoe zij een dergelijke toepassing zien.