Menggranulaat

1. Karakterisering

Gebroken beton- en metselwerkgranulaat afkomstig van het opbreken en/of affrezen van betonnen en metselwerkconstructies.
Qualiroutes 2012: Gravillons de granulats recyclés mixtes.
De samenstelling voldoet volgens NBN EN 13242 aan: RcNR, Rcug50-, Rb50-, Ra5, Rg2-, X1- en FL5-.

2. Milieuhygiënische kwaliteit

De milieuhygiënische kwaliteit van menggranulaat is vooral afhankelijk van bepaalde onzuiverheden zoals bepleisteringen, kitten en isolatiematerialen, enz. die in het deel metselwerkpuin aanwezig kunnen zijn, en minder van die in het deel betonpuin.
Deze toepassing vereist geen gebruikerscertificaat.

3. Toepassingsmogelijkheden in de wegenbouw

Volgens de milieu- en bouwtechnische regelgeving is nuttige toepassing mogelijk als granulaat voor de wegenbouw.
Menggranulaat is geschikt voor toepassing in onderfunderingen van wegen.
Menggranulaat is ook geschikt voor toepassing in wegfunderingen; om de draagkracht te vergroten, mag dat enkel in de vorm van een cementgebonden steenslagfundering (type IA of IIA).
Toepassing als granulaat in schraal beton voor wegfunderingen is toegestaan volgens SB250 en TB2011 (behalve in drainerend of poreus schraal beton), maar niet volgens Qualiroutes.

4. Milieutechnische kenmerken van de verschillende verwerkingstechnieken

Van cementgebonden verwerking wordt verwacht dat het nieuwe bindmiddel de uitloging van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen vermindert. Hiervoor zijn echter weinig wetenschappelijke onderzoeksresultaten bekend.

5. Economische aspecten

Verwerking van menggranulaat in een cementgebonden wegfundering is qua kostprijs vergelijkbaar met andere cementgebonden granulaatmengsels voor funderingen.

6. Ervaringen in België

In België bestaat ruime ervaring met de toepassing van MG als granulaat in onderfunderingen en funderingen van wegen.

7. Conclusies en aandachtspunten

Granulaten uit de recycling van bouw- en slooppuin en meer bepaald menggranulaat vinden vooral toepassing in onderfunderingen en funderingen van wegen en als verhardingsmateriaal voor tijdelijke werkwegen op bouwplaatsen.
Om prestaties op een kwalitatief voldoende hoog niveau te kunnen garanderen, moet het menggranulaat aan de gestelde eisen voldoen en dus zo zuiver mogelijk zijn. Teleurstellende prestaties in de praktijk zijn meestal een gevolg van niet-naleving van deze eisen. Verwerking in ongeschikte weersomstandigheden kan eveneens tot onvoldoende prestaties op het terrein leiden.

Gelinkte Documenten 
Contact: