Technologische adviesdienst VALOWALL

Sinds 2014 is het OCW betrokken bij de technologische adviesdienst VALOWALL, de opvolger van de adviesdiensten VALDECHE en VALODECH (zie OCW Mededelingen 85, blz. 11-13).

VALOWALL legt zich toe op nuttige toepassing van industriële afvalstoffen (waaronder bouwafval) en uitgegraven grond en de sanering van verontreinigde locaties in Wallonië.

Deze adviesdienst, waarbij de ladder van Lansink (afvalhiërarchie: van preventie over hergebruik van stoffen en materialen en verbranden met energirecuperatie tot inert maken) als leidraad geldt, maakt het mogelijk recycling in zijn geheel te bevorderen en zo tegemoet te komen aan de eisen in Europese richtlijn 200/098/CE.

Hoofdtaken voor deze adviesdienst zijn dus bewustmaking van, het leveren van technische hulp aan en het bevorderen van innovatie bij de verschillende betrokken bedrijven, om aan al deze afvalstoffen een meerwaarde te kunnen geven.

Omdat het een sectoroverschrijdend thema betreft, moest een synergie tot stand worden gebracht tussen verschillende onderzoekscentra, die zich onder meer in RECYWALL hebben verenigd.

RECYWALL is een economische belangengroep die in nuttige toepassing van industriële afvalstoffen gespecialiseerd is. Deze groep, waarin onderzoekscentra (waaronder het OCW) samenwerken, is actief in de verwerking van afvalstoffen en in sectoren zoals keramiek, de bouw, coatings, plastic, textiel, glas en chemie.