Recycling en nuttige toepassing van roestvaststaalslak (CRAFT)

In de jaren 1999-2001 werkte het OCW actief mee aan het onderzoeksproject Recycling and Valorisation of Stainless Steel Slags (gesubsidieerd door de Europese Unie, 4e Kaderprogramma voor KMO’s, CRAFT-programma).

Het OCW onderzocht de mogelijkheden om roestvaststaalslak – een bijproduct van de productie van roestvast staal – toe te passen als granulaat in de wegenbouw, meer bepaald in mengsels zoals zandcement, schraal beton of walsbeton en in asfaltverhardingen. De resultaten gaven aan dat gerijpte roestvaststaalslak kan worden toegepast in asfaltmengsels voor onderlagen, terwijl voor de toepassing in (schraal) beton extra aandacht moet worden geschonken aan beheersing van de eventuele zwelling (maatonvastheid) van de slak.

Contact: