Economical, technical and ecological utilisation of treated steel slag in civil engineering of high quality demands (ETEUSCE)

Dit driejarige Europese onderzoeksproject, waaraan dertien partners deelnamen, had tot doel, technieken te ontwikkelen om staalslakken (type LD en elektro-oven) van bij de productie te behandelen om ze goede kenmerken te bezorgen en maatvast te maken. Het is in 2000 afgesloten en het eindverslag is uitgebracht.

Het onderzoek toonde aan dat de maatvastheid van (al of niet elektro-oven)staalslak aanzienlijk kan worden verbeterd door ze te behandelen. Bij Thyssen Krupp Stahl AG in Duisburg (Duitsland) is een eenheid in gebruik om staalslak te behandelen met kiezelzand, wat resultereert in de productie van aggregaten van zeer goede kwaliteit. Aan Belgische zijde was het onderzoek gericht op vervanging van het kiezelzand door autoglasgruis. De resultaten waren bemoedigend, maar gaven aan dat deze techniek nog verder moet worden bestudeerd en uitgewerkt.

Contact: