APERROUT: onderzoek naar de prestaties van mengpuinsteenslag in de wegenbouw

Artikel uit OCW Mededelingen 108

Jaarlijks wordt in België zes miljoen ton sloop- en bouwpuin (beton, metselwerk) gerecycled in de vorm van mengpuinsteenslag. Dit steenslag bevat tot 50 % metselwerkpuin (bakstenen, dakpannen, niet-drijvend cellenbeton) en maakt 30 % tot 40 % uit van de totale hoeveelheid  steenslag die in ons land voor recycling wordt geproduceerd. Deze percentages zijn te verklaren door het relatief hoge aantal bakstenen woningen in België [1]. Voor zover het aan de bestekeisen voldoet, wordt puinsteenslag voornamelijk in ongebonden of gebonden funderingen,
onderfunderingen en ophogingen toegepast.

Hoewel mengpuinsteenslag volgens het Waalse standaardbestek CCT Qualiroutes in onderfunderingen mag worden hergebruikt, komen dergelijke toepassingen in Wallonië nog niet zo vaak voor. Daarom heeft het OCW in samenwerking met het  Centre Terre et Pierre (CTP) en de  Université de Liège (Service GeMMe) het onderzoeksproject APERROUT (acroniem voor Amélioration des Performances des Recyclés mixtes en domaine Routier par Optimisation des Unités de Traitement) opgezet en gecoördineerd.

Het project, dat in maart 2016 werd beëindigd, had voornamelijk als doel de invloed van het gehalte aan fijne bestanddelen (Ø < 63 μm) op de prestaties en het vorstdooigedrag aan monsters te onderzoeken. Hierna worden enkele conclusies uit het onderzoek beschreven.

Onder Gelinkte documenten vindt u een uitvoerig artikel over het onderwerp.

Gelinkte Documenten